Showing 1–12 of 17 results

XE TẢI HẠNG NHẸ Q-SERIES

ISUZU 1,9 TẤN QKR77HE4 1T9 270

XE TẢI HẠNG NẶNG F-SERIES

ISUZU 15 TẤN NGẮN FVM34T

XE TẢI HẠNG NẶNG F-SERIES

ISUZU 15 TẤN SIÊU DÀI FVM34W

XE TẢI HẠNG NHẸ Q-SERIES

ISUZU 2,4 TẤN QKR77FE4 2T4 230

XE TẢI HẠNG NHẸ Q-SERIES

ISUZU 2,9 TẤN QKR77HE4 270 2T9

XE TẢI HẠNG NẶNG F-SERIES

ISUZU 6 TẤN FRR90NE4 190PS 6T5

XE TẢI HẠNG NẶNG F-SERIES

ISUZU 9 TẤN DÀI FVR34Q

XE TẢI HẠNG NẶNG F-SERIES

ISUZU FVR34LE4 16.0 TẤN

XE TẢI HẠNG NẶNG F-SERIES

ISUZU FVR34S 9 TẤN SIÊU DÀI