XE TẢI HẠNG NHẸ Q-SERIES

GIÁ : 454.000.000 Đ

XE TẢI ISUZU 1,4 TẤN QKR77FE4

GIÁ : 500.000.000 Đ

ISUZU 2,9 TẤN QKR77HE4 270 2T9

GIÁ : 454.000.000 Đ

ISUZU 2,4 TẤN QKR77FE4 2T4 230

GIÁ : 500.000.000 Đ

ISUZU 1,9 TẤN QKR77HE4 1T9 270

XE TẢI HẠNG TRUNG N-SERIES

GIÁ : 684.000.000 Đ

ISUZU 3,5 TẤN NPR85KE4 3T9 130PS

GIÁ : 745.000.000 Đ

ISUZU 5 TẤN NGẮN NQR75L 150PS

GIÁ : 658.000.000 Đ

XE TẢI ISUZU 1,85 TẤN NMR85H

GIÁ : 791.000.000 Đ

XE TẢI ISUZU 5 TẤN DÀI NQR75M

XE TẢI HẠNG NẶNG F-SERIES

GIÁ : 1.790.000.000 Đ

ISUZU FVZ34QE4 25.0 TẤN

GIÁ : 1.342.000.000 Đ

ISUZU FVR34S 9 TẤN SIÊU DÀI

GIÁ : 1.275.000.000 Đ

ISUZU FVR34LE4 16.0 TẤN

GIÁ : 1.315.000.000 Đ

ISUZU 9 TẤN DÀI FVR34Q

GIÁ : 858.000.000 Đ

ISUZU 6 TẤN FRR90NE4 190PS 6T5

GIÁ : 1.710.000.000 Đ

ISUZU 15 TẤN SIÊU DÀI FVM34W

GIÁ : 1.660.000.000 Đ

ISUZU 15 TẤN NGẮN FVM34T

XE DU LỊCH & BÁN TẢI

GIÁ : 650.000.000 Đ

ISUZU D-MAX

GIÁ : 820.000.000 Đ

ISUZU MU-X